Ձեր նեցուկով եւ օժանդակութեամբ անկարելին կը դառնայ կարելի:

Ձեր նուիրատուութիւնները կատարեցէ՛ք հայկական կազմակերպութիւններու, եկեղեցիներու եւ ելեկտրոնային ճամբով: -->

 
 

Յայտարարութիւններ եւ Լուրեր

Թորոնթոյի մէջ կայացած նուիրահաւաքին 35 հազար տոլար հանգանակուեցաւ ի նպաստ սուրիահայութեան

Թորոնթոյի մէջ կայացած նուիրահաւաքին 35 հազար տոլար հանգանակուեցաւ ի նպաստ սուրիահայութեան

Կարդալ Մանրամասն »

Երբ աննկատ գործօնը կը փորձէ ազդու դերակատար ըլլալ

Վերջերս civilent-ի կայքէջին վրայ հանդիպեցայ սուրիահայութեան հարցերով շահեկան հարցազրոյցի մը՝ Ազդակի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեանի հետ:

Կարդալ Մանրամասն »

Հարցազրոյց՝ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Բենիամին Պչաքճեանի հետ‏

Հարցազրոյց՝ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Բենիամին Պչաքճեանի հետ‏

Կարդալ Մանրամասն »

Զեկոյց Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Եւ Վերականգնումի Մարմինի Միամեայ Աշխատանքներուն Մասին

Սուրիահայութեան շտապ օգնութեան եւ վերականգնումի մարմինը (ՍՇՕՎՄ) 2014 տարեշրջանին շարունակեց իր աշխատանքները ճշդուած աշխատանքային ուղեգիծին համաձայն, որ կ՛ընդգրկէր առողջապահական, կրթական, բնակարանային եւ կենցաղային օժանդակութեան բնագաւառները:

Կարդալ Մանրամասն »

Քեսապի եւ Սուրիոյ հայութեան զօրակցական հաւաք

Մայիս 7-ին, Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի «Ա. Ահարոնեան» սրահին մէջ կայացաւ ժողովրդային հաւաք ի նպաստ Սուրիոյ հայութեան եւ քեսապահայութեան: Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Քեպէգի Սուրիահայութեան օժանդակութեան միացեալ մարմնին կողմէ:

Կարդալ Մանրամասն »

Սուրիահայութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները . Նոր զօրաշարժի հրամայականը

Ստորեւ կը ներկայացնենք Ապրիլ 13-ին Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնին մէջ կայացած սուրիահայութեան եւ քեսապահայութեան զօրակցական հաւաքի ընթացքին օրուան գլխաւոր բանախօս Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան անատայի Համադրիչ Մարմնի ատենապետ Ժան Հալլաճեանի խօսքը:

Կարդալ Մանրամասն »

Violence against ethnic Armenians in Syria

As Chair of the Canada-Armenia Parliamentary Friendship Group, Harold is very concerned with events in Syria.

Կարդալ Մանրամասն »

ԿՈՉ ՅԱՆՈՒՆ ՔԵՍԱՊԻ

Երեք տարիէ ի վեր Սուրիոյ ապրած պատերազմական կացութիւնը՝ 21 Մարտ 2014-ին, ընդգրկեց երկրի Ծովեզերեայ շրջանին մասին կազմող ՔԵՍԱՊ հայաւանը եւ անոր շրջակայ գիւղերը։ Քեսապը, որպէս Կիլիկեան Թագաւորութեան վկայարան, թէ՛ պատմական, թէ՛ աշխարհագրական առումներով իւրայատուկ իմաստ ունի համայն հայութեան համար ընդհանրապէս եւ սուրիահայութեան համար մասնաւորապէս։

Կարդալ Մանրամասն »

Հարցազրոյց «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պօղիկեանի հետ

«Սուրիահայութիւնը ունեցաւ իր քաղաքական ինքնուրոյն ուղեցոյցը, որուն մէջ հանդէս եկաւ կառուցողական դիրքերէ» - Հարցազրոյց «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պօղիկեանի հետ «Սուրիահայութիւնը ունեցաւ իր քաղաքական ինքնուրոյն ուղեցոյցը, որուն մէջ հանդէս եկաւ կառուցողական դիրքերէ»

Կարդալ Մանրամասն »

Հարցազրոյց՝ Ռաֆֆի Աւետիսեանի

Վանայ Ձայնը, օգտուելով Սուրիոյ շտապի մէկ անադամներէն՝ Ռաֆֆի Աւետիսեանի Լիբանան այցելութենէն, հետեւեալ հարցազրոյցը կը կատարէ:

Կարդալ Մանրամասն »

Սուրիահայութեան նուիրուած ժողովրդային հաւաք Թորոնթոյի մէջ

Սուրիոյ հայութեան օժանդակութեան Գանատայի համադրիչ մարմնի կազմակերպութեամբ, Դեկտեմբեր 1-ին, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիահայութեան ճգնաժամին նուիրուած ժողովրդային հաւաք։

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն Թիւ 7- Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմնի աշխատանքները Յուլիս 2013-ին, մէկ տարուան ժամանակաշրջան բոլորեցին։

Կարդալ Մանրամասն »

Ցուրտ Օրերու Ջերմութիւն

Փաստագրական պատրաստուած Հալեպ, Սիւրիայ, Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինին կողմէ:

Կարդալ Մանրամասն »

Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ նուիրահաւաքի ընթացքին 60 հազար տոլար գոյացաւ ի նպաստ սուրիահայութեան «դպրոց» հիմնադրամին

Օգոստոս 9-11, Թորոնթոյի մէջ տեղի ունեցաւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան եւ հոգեւոր հովիւին կազմակերպած քայլարշաւ-նուիրահաւաքը, որուն ընթացքին, Սուրիոյ հայութեան ի նպաստ քայլարշաւին մասնակից 55 թորոնթոհայեր երեք յաջորդական օրեր քալելով կտրեցին 45 քլմ. ճանապարհ։

Կարդալ Մանրամասն »

Յայտարարութիւն -Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողով

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ Է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին նախագահութեամբ գումարուող Ազգային Ընդհանուր Ժողովը, իր քննարկումներուն, խորհրդակցութիւններուն ու որոշումներուն մէջ կարեւոր տեղ յատկացուց Սուրիահայութեան:

Կարդալ Մանրամասն »

Շնորհակալական Նամակ - 1 Յունիս 2013

Շնորհակալական Նամակ Սուրիռյ Հայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Համադրիչ Մարմնին

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն Թիւ 6- Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան եւ Վե­րա­կանգ­նու­մի Մար­մինս սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ապ­րած ապա­հո­վա­կան եւ տն­տե­սա­կան այս ծանր օրե­րուն սնն­դե­ղէ­նի, առող­ջա­պա­հա­կան եւ բնա­կա­րա­նա­յին բնա­գա­ւառ­նե­րուն մէջ իր կա­տա­րած օժան­դա­կու­թիւն­նե­րու կող­քին, մե­ծա­պէս կը կա­րե­ւո­րէ կր­թա­կան բնա­գա­ւա­ռին սա­տար հան­դի­սա­ցող ծրա­գիր­նե­րու իրա­գոր­ծու­մը, մա­նա­ւանդ երբ այ­սօր Սուր­իոյ հայ­կա­կան բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րը նիւ­թա­կան մե­ծա­ծախս կա­րիք­ներ հո­գա­լու լուրջ դժ­ուա­րու­թիւն­ներ կը դի­մագ­րա­ւեն:

Կարդալ Մանրամասն »

«Երկրին Եւ Քաղաքացիին Ապահովութիւնը Գլխաւոր Առաջնահերթութիւն Է» Հաստատեց Ժիրայր Ռէյիսեան

Երէկ Բերիոյ թեմի Ազգային առաջնորդարանի բանբեր Ժիրայր Ռէյիսեան կատարեց տեսագրուած արաբերէն յայտարարութիւն մը, որուն մէջ նշեց.

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն 2 - «ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամ

«ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամի հոգաբարձութիւնը այսու հաղորդագրութեամբ կը յայտարարէ, որ հիմնադրամին հասցէ-ագըրուած օժանդակութիւններն ու նուէրները կարելի է փոխանցել.-

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն - «ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամ

Սուրիական երկամեայ տագնապին եւ անոր ծանրագոյն հետեւանքներուն դիմաց, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ.Վարչութիւնը Ազգ. Վարժարաններու նիւթական հսկայական կարիքները ապահովելու նախանձախնդրութեամբ եւ ծնողներուն օժանդակած ըլլալու տրամադրութեամբ, յատկապէս 2012-2013 ուսումնական տարեշրջանը անվճար կը յայտարարէ:

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն Թիւ 5- Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կո­չե­րուն եւ պատ­գամ­նե­րուն ըն­դա­ռաջ հա­մայն հա­յու­թիւնը եկե­ղե­ցա­կան թէ միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով ու ժո­ղո­վուր­դի լայն մաս­նակ­ցու­թեամբ դրա­մա­հա­ւաք­ներ կազ­մա­կեր­պեց, ...

Կարդալ Մանրամասն »

Սիւրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի Կայք էջ

Այցելեցէք Սիւրիահայութեան Շտապ Օգնութեան և Վերականգնումի Մարմնի կայք էջը:

Կարդալ Մանրամասն »

Քանատայի տարածքին ցարդ հանգանակուած է 135 հազար տոլար

Հարցազրոյց Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Քանատայի Համադրիչ Մարմինի ատենապետ Ժան Հալլաճեանի հետ:

Կարդալ Մանրամասն »

Տեսաերիզ

Քանատայի Սուրիոյ Օգնութեան Համադրիչ Մարմինի / Սուրիոյ Շտապ Մարմնի Ներկայացուցիչներու

Կարդալ Մանրամասն »

Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Համադրիչ Մարմնի Յայտարարութիւնը

Հայրենակիցներ, Աւելի քան տարի մըն է, որ Սուրիոյ հայութիւնը կը գտնուի ճգնաժամին դէմ-յանդիման եւ, դժբախտաբար, բոլոր նախանշանները կան որ տագնապը կրնայ ըլլալ երկարատեւ։

Կարդալ Մանրամասն »

Կոչ Թորոնթոհայութեան

Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Համադրիչ Մարմնին եւ նախաձեռնութեամբ Թորոնթոյի հայ եկեղեցական խորհուրդներուն, երեք ազգային կուսակցութիւններուն եւ գաղութին մէջ գործող բոլոր կազմակերպութիւններուն, յառաջացած է Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Թորոնթոյի Հանգանակիչ Միացեալ Յանձնախումբը։

Կարդալ Մանրամասն »

Հայոց Բերիոյ Թեմի Հաղորդագրութիւն

Առաջնորդարան Հայոց Բերիոյ Թեմի Հաղորդագրութիւն

Կարդալ Մանրամասն »

Օգնել Եղբայրներին

Օգնել Եղբայրներին - ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ Ազդակ Օրաթերթ

Կարդալ Մանրամասն »

1945ին Հալէպահայութեան բերած մասնակցութիւնը

1945ին Հալէպահայութիւնը իր մասնակցութիւնը կը բերէ Խորհրդային Հայաստանի Կօշիկի գործարանի ֆօնտին:

Կարդալ Մանրամասն »

Հարցազրոյց՝ Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի Անդամ Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեանի Հետ

«...Կ՛ակնկալենք, որ մեր ժողովուրդը համագործակցութեան ոգի ցու-ցաբերէ, որպէսզի բոլորս ձեռք-ձեռքի, հալէպահայութեան բոլոր բա-ղադրիչներու ճիգերուն մէկտեղումով, կարենանք յաղթահարել մեր դի-մաց ցցուող այս արտակարգ դժուարութիւնները», «Գանձասար»ին կ՛ըսէ հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի անդամ Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեան:

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն - Հալէպի Հայ Երեք Համայնքապետերու

Քրիստոնէական սիրոյ ամենաջերմ զգացումներով եւ սուրիահայու քաղաքացիական խորունկ գիտակցութեամբ վերստին կը դիմենք բոլորիդ, Ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրելով սուրիական հայրենիքի դիմագրաւած տագնապի ներկայ զարգացումներուն, մտահոգութիւններուն եւ վտանգներուն, որոնք մեզ կը շրջապատեն եւ մեր մէջ տեղի կ'ունենան։

Կարդալ Մանրամասն »

Յայտարարութիւն Ազգ. Առաջնորդարանի Դիւանէն

Հալէպի Ազգ. Վարժարաններու մեր աշակերտութեան ազնիւ ծնողներու ու-շադրութեան կը յանձնենք, որ քաղաքիս այժմու արտակարգ իրավիճակին պատճառով, մեր ազգային վարժարաններու աշակերտութեան արձանագ-րութիւնները դիւրացնելու համար, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութիւնը հաստատած է միացեալ կեդրոն մը:

Կարդալ Մանրամասն »

Հաղորդագրութիւն - Դիւան Ազգ. Առաջնորդարանի

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանի նախագահութեամբ, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութիւնը, Հալէպ քաղաքին մէջ տիրող այժմու կացութեան պատճառով, դիւրացնելու համար ժողովուրդ-Ազգ. Առաջնորդարան յարաբերութիւնը, որոշեց Ազգ. Առաջնորդարանի աշխատանքները ժամանակաւոր կերպով վարել հետեւեալ կեդրոններուն մէջ, նշուած բաժանումով.

Կարդալ Մանրամասն »

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի Հաղորդագրութիւն (3)

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ) ...

Կարդալ Մանրամասն »

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի Հաղորդագրութիւն (2)

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը արդէն Հալէպի մէջ յառաջացուցած է Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը, որ իր գործադիրով ու ենթայանձնախումբերով կը գործէ եօթը կեդրոններու մէջ

Կարդալ Մանրամասն »

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի Հաղորդագրութիւն (1)

Սուրիական հայրենիքին վիճակուած տագնապի շրջագիծին մէջ, սուրիահայ կազմակերպութիւններն ու բարեսիրական միութիւնները, գլխաւորութեամբ հայ համայնքապետերուն յառաջացուցած են ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐՄԻՆը։

Կարդալ Մանրամասն »

Յայտարարութիւն -Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողով

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ Է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին նախագահութեամբ գումարուող Ազգային Ընդհանուր Ժողովը, իր քննարկումներուն, խորհրդակցութիւններուն ու որոշումներուն մէջ կարեւոր տեղ յատկացուց Սուրիահայութեան:

Կարդալ Մանրամասն »