Back to latest news & articles
 

Establishment of a Canadian committee in support or Armenians of Syria

ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՄԱԴՐԻՉ ՄԱՐՄՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հայրենակիցներ, Աւելի քան տարի մըն է, որ Սուրիոյ հայութիւնը կը գտնուի ճգնաժամին դէմ-յանդիման եւ, դժբախտաբար, բոլոր նախանշանները կան որ տագնապը կրնայ ըլլալ երկարատեւ։ Անկախ մարդկային ցաւալի զոհերէն, ճգնաժամը անդամալուծած է նաեւ երկրի տնտեսական կեանքը։ Սուրիոյ հայ գաղութը, որուն կազմակերպեալ կեանքի արմատները կ’երթան մինչեւ 1432 թուական, Սփիւռքի ամենակենսունակ գաղութներէն է եւ միշտ լիաբուռն մասնակցած է մեր համազգային բոլոր նախաձեռնութիւններուն։ Այսօր ի՛նքը կը գտնուի ծանր կացութեան առջեւ եւ կարիքը ունի մեր ամենուս օժանդակութեան։ Սփիւռքի տարածքին, համահայկական գետնի վրայ արդէն իսկ ընթացքի մէջ են որոշ նախաձեռնութիւններ։ Օժանդակութեան աշխատանքները, որ պիտի կատարուին Գանատայի մէջ, պիտի համադրուին ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՄԱԴՐԻՉ ՄԱՐՄՆԻՆ կողմէ։ Կատարուելիք նախաձեռնութիւններուն մասին ձեզի պիտի տեղեկացուի մամուլի եւ տեղեկատուական այլ միջոցներով։ Վստահ ենք որ Գանատայի հայութիւնը խուռներամ պիտի ընդառաջէ նախաձեռնող կազմակերպութիւններու կոչերուն եւ պիտի կարենանք մեր լաւագոյնը ընել Սուրիոյ մեր կենսական գաղութի այս նեղ օրերուն։

ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ